EvroStudent.com

Poslovno putovanje u Veliku Britaniju

Putovanje u Veliku Britaniju u poslovne svrhe podrazumeva posedovanje vize koja dozvoljava ulazak na teritoriju ove zemlje.

Da biste ušli na teritoriju Velike Britanije, bilo u poslovne svrhe, bilo kao turista, potrebno je pripremiti i podneti aplikaciju za turističku vizu za ovu zemlju, uz propratnu dokumentaciju koja dokazuje svrhu vašeg putovanja.

Zahvaljujući ovom tipu vize, kao posetilac Velike Britanije u poslovne svrhe možete:

  • prisustvovati intervjuima, sastancima, konferencijama i seminarima;
  • vršiti pregovore sa poslovnim partnerima i potpisivati ugovore o saradnji;
  • prisustvovati sajmovima na kojima možete prezentovati svoje proizvode i usluge;
  • prisustvovati obukama, ukoliko one nisu dostupne u matičnoj zemlji;
  • održati kratke govore, pod uslovom da niste plaćeni za tu vrstu aktivnosti;
  • obilaziti poslovne partnere;
  • nadgledati isporuku robe i usluga od strane britanskih poslovnih partnera;
  • držati obuku u vezi sa internim projektima kolegama u Velikoj Britaniji, koji su deo iste inostrane kompanije kao i Vi;
  • vršiti instalaciju, popravku i servisiraje opreme ukoliko vaša inostrana kompanija ima ugovor o pružanju ovog tipa usluga sa kompanijom u Velikoj Britaniji.

Ovaj tip vize Vam omogućava boravak u Velikoj Britaniji do 6 meseci, a taksa koju je potrebno platiti imigracionoj službi za obradu ovog tipa aplikacije iznosi 115£.

Aplikacija za turističku vizu za Veliku Britaniju se podnosi online, preko naloga na platformi imigracione službe ove zemlje, nakon čega sledi odlazak u Visa Application Centar, uz prilaganje dokumentacije i davanje biometrijskih podataka.

Aplikaciju možete najranije podneti 3 meseca pre planiranog datuma putovanja, a na odgovor o njenom ishodu treba okvirno sačekati 2 do 3 nedelje.

Agencija Future Option ima dugogodišnje iskustvo posredovanja u pripremi aplikacija za turističku vizu za Veliku Britaniju. Klijentima smo podrška tokom čitave procedure pripreme aplikacije, savetujemo ih, pregledamo i sređujemo dokumentaciju prema zahtevima imigracione službe i vodimo celu procedruru – od početne zamisli o putovanju do podnošenja aplikacije.

Zadovoljstvo nam je da budemo inicijalni korak ka vašim poslovnim uspesima u Velikoj Britaniji.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net