EvroStudent.com

Dokumenta za upis na studije u Evropi

Brojne evropske zemlje predstavljaju atraktivne destinacije za studiranje za međunarodne studente. Obrazovni sistemi, procedure i uslovi se razlikuju od države do države, kao i od institucije do institucije, međutim procedure su generalno usklađene, a to se naročito odnosi na procedure upisa.

Iako su ovo stavke koje pretežno određuju obrazovne institucije i može doći do određenih odstupanja, procedure upisa, uslovi za upis i dokumentacija koja se traži su uglavnom isti.

Potrebna dokumentacija za upis na studije u Evropi

Upisni formular

Škole mogu imati online aplikacije za popunjavanje upisa ili mogu imati formulare koje kandidati popunjavaju, a koji se šalju sa preostalom dokumentacijom.

Pasoš

Studenti treba da dostave kopiju strane pasoša sa ličnim informacijama kao dokument identifikacije i dokaz o državljanstvu koje poseduju.

Dokaz o stečenom obrazovanju

Studenti moraju dokazati da su već stekli ili da stiču stepen obrazovanja koji se traži za željene studije. Za upis je potrebno pripremiti diplomu srednje škole, ukoliko student upisuje osnovne studije ili diploma o završenim osnovnim studijama ukoliko se upisuju master studije.

Za one studente koji u trenutku apliciranja i dalje pohađaju školu ili fakultet, šalje se potvrda o studiranju iz obrazovne institucije ili knjižica, odnosno studentski indeks.

Uverenje o položenim ispitima/Svedočanstva

Uz dokaz o stečenom obrazovanju ili dokaz da student završava školu ili fakultet, potrebno je da se dostavi i uverenje o položenim ispitima, ukoliko se radi upis na master studije, osnosno svedočanstva za sve razrede srednje škole, ukoliko se upisuju osnovne (Bachelor) studije.

CV

Za upis na studije se pored formalnog obrazovanja u obzir uzima i angažovanje i iskustvo koje je student stekao do tada. Studenti treba da pripreme CV na jeziku države za koju apliciraju, gde će predstaviti sebe, svoja zalaganja, angažovanja i sposobnosti. Često škole zahtevaju na CV bude u Europass formatu.

Test o poznavanju jezika

Za upis na studijski program, student treba da dokaže da ima dovoljno znanja jezika na kome se izvodi nastava, kako bi mogao nesmetano da pohađa nastavu i polaže ispite. Da bi dokazao znanje jezika student treba da položi test tog jezika sa odgovarajućom ocenom. Škole generalno traže neki međunarodno priznati test jezika, međutim ima škola koje nude i interne testove, pa studenti nisu u obavezi da polažu međunarodne testove.

Najpopularniji testovi engleskog jezika su IELTS, TOEFL i Cambridge testovi, za nemački jezik su to DSH I i II ili TestDaF, španski jezik se dokazuje sertifikatom DELE, za francuski jezik su to DELF i DALF, dok su najpopularniji testovi italijanskog jezika CELI ili CILS. Generalno se za većinu evropskih zemalja traži nivo B2 za upis na studije, tako je Španiji, Italiji, Francuskoj, dok se na primer u Češkoj traži minimum B1, u Austriji i Mađarskoj je to C1. Ovi zahtevi mogu varirati od institucije do institucije.

Studenti koji polože test, ali ne dobiju dovoljnu ocenu koja se traži za željeni program imaju mogućnost da upišu pripremni kurs jezika, pre nego što započnu studije i na taj način unaprede jezičke veštine i pripreme se za dalje studije. Ovi kursevi generalno traju od 6 meseci do godinu dana.

Motivaciono pismo

Motivaciono pismo je jedno od najvažnijih dokumenata koje student treba da pripremi za upis. Pismo predstavlja sredstvo pomoću kojeg student može da se predstavi u najboljem svetlu, da objasni zašto upisuje izabran studijski program i da ubedi školu da je pravi kadidat za željeni program. Pismo zahteva posvećenost, vreme i trud.

Akademske preporuke

Škole uglavnom traže da studenti za upis na program pripreme dve akademske preporuke. Akademske preporuke uglavno pišu profesori ili akademski saradnici i cilj je da prikažu vrline studenta i njegovu sposobnost da uspešno pohađa i završi željeni program.

Profesionalne preporuke

Profesionalne preporuke se uglavnom traže studentima koji upisuju postdiplomske studije, odnosno onim studentima koji imaju određeno radno iskustvo. Ove preporuke uglavnom dolaze od poslodavaca, nadređenih i drugih osoba koje mogu u profesionalnom smislu da posvedoče o angažovanju studenta, vrlinama, i sposobnostima na radnom mestu.

Priprema dokumenata i procedure

Priprema dokumenata i procedure za upis na studije u Evropi

Sva dokumenta koja se pripremaju za upis moraju biti prevedena od strane sudskog tumača na engleski jezik, odnosno na jezik na kome se izvodi nastava. Ovo su zahtevi koje propisuju obrazovne institucije, pa je potrebno to na vreme da se proveri.

Upis se generalno popunjava ili šalje elektrosnkim putem uz svu prateću dokumentaciju. Neke obrazovne institucije mogu imati taksu za obradu aplikacije koja se plaća prilikom upisa. Plaćanje se uglavnom vrši online, putem platne kartice.

Pojedine škole mogu imati intervju kao regularni deo procedure upisa. Intervju se zakazuje nakon poslatog upisa i upisne dokumentacije i vodi se online preko platformi kao što su Skype ili Zoom. Intervju služi da se škola bolje upozna sa studentom, da se uveri u njegovu motivaciju i želju za upisivanjem izabranog programa i da proceni da li je student odgovarajući kandidat za taj program.

Procedura odlaska na studije u inostranstvo predstavlja niz složenih procesa, koji zahtevaju da se student dobro informiše, upozna sa svim aspektima procedure i da se dobro pripremi kako bi se ceo proces uspešno završio. Za uspešan ishod procesa, potrebno je napraviti vremenski plan i pripremiti se detaljno za svaki korak.

Upis je prvi korak ka cilju, pa u skladu sa tim je priprema upisa i potrebne dokumentacije jedan od prvih zadataka koje student treba da ispuni, kako bi se efikasno došlo do finalnog cilja.

Agencija za studiranje u inostranstvu Future Option je specijalizovana za upis studenata na studije u inostranstvu, imamo višegodišnje radno iskustvo i uspešno smo upisali veliki broj studenata iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, C. Gore, Makedonije.

Uz naše iskustvo, znanje i individualni pristup, možemo da vodimo ceo proces od pronalaska odogovarajuće obrazovne institucije i studijskog programa, preko upisa, pa sve do apliciranja za studentsku vizu.

Popunite upitnik procene profila i stupite u kontakt sa svojim savetnikom za studiranje u inostranstvu.


Elena Simic
Elena Simic

Agent za studiranje i odlazak u inostranstvo, direktor agencije za studiranje u inostranstvu Future Option.

Studiranje u Kanadi, Americi, Australiji, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i Evropi, upis na studije i apliciranje za studenstku vizu. Savetovanje i pripremanje aplikacija za studentske, turističke, partner i druge vize.

www.elenasimic.net